Ontwikkeling

Als architect verkennen wij in samenwerking met andere partijen de mogelijkheden om afwijkende projecten te realiseren. Dit kunnen vrije kavels zijn voor bouwgroepen, of kavels waarop wij onze conceptwoningen kunnen realiseren, maar ook grondposities om samen met co-partners en risicodragend zelf duurzame woningen en lofts te ontwikkelen.

Het doel blijft; woningen en lofts realiseren met “maximaal zon- en daglicht” waarin afwijkende woonwensen een plek kunnen krijgen en die energieneutraal zijn en vanuit een duurzame gedachte ontwikkeld worden.